Telefon: +90 212 463 7177

UR-GE Danışmanlığı

Shedu Danışmanlık ve Dış Ticaret olarak, yerli üreticilerimizin kümelendirme anlayışı içerisinde kapasite ve olanaklarını birleştirmek ve aralarında işbirlikleri tesis etmek suretiyle kurdukları kümelerin yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve sağlanan devlet teşviklerinden etkin bir şekilde faydalanmaları için çalışıyoruz.

UR-GE projeleri kapsamındaki yurt dışına yönelik faaliyetlerde, ilgili ülkede yer alan yerel ortaklarımız vasıtası ile gerekli tüm düzenlemeleri yaparken, yurt içindeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimizde ise ODTÜ İşletme Bölümü ve diğer akademik kurumlarımız ile işbirliği yapıyoruz.

Shedu Danışmanlık ve Dış Ticaret olarak UR-GE destekleri kapsamında verdiğimiz hizmetler:

  • İşbirliği kuruluşlarınca talep olması halinde: kümelendirmeye uygun sektörlerin belirlenmesi ve ön başvurunun hazırlanması, UR-GE projesi kapsamında gerekli faaliyetlerin tespit edilmesinde en önemli adım olan ihtiyaç analizi raporununun hazırlanması,
  • Onaylanan UR-GE projeleri kapsamında işbirliği kuruluşlarına: Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslar arası Ticaret ve Pazarlama, Elektronik Ticaret, İnovasyon, Kümelenme, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Dış Ticarette Ödeme ve Teslimat Şekilleri gibi konular ile uygulanan proje kapsamındaki sektörlere özgü konularda eğitim verilmesi,
  • İş birliği kuruluşuna onaylanan projenin yürütülmesi, ara raporlama süreci, nihai rapor hazırlama sürecinde, katılımcı firmalara ise bireysel olarak dış ticaret danışmanlığı hizmeti verilmesi,
  • Proje kapsamında ticaret heyeti, pazar araştırması, fuar ziyareti gibi yurtdışı faaliyetlere ilişkin olarak: otel, ulaşım, transfer, tercüme gibi lojistik hizmetlere ek olarak ziyaret edilecek ülkede B2B görüşmelerin ayarlanması, toplantı ve resmi ziyaretler için randevuların alınması, gerekli halkla ilişkiler faaliyetlerinin yerel ortaklarımız vasıtası ile organize edilmesi,
  • Proje kapsamında tesis edilen kümeye ilişkin internet sitesinin kurulması, var ise uluslar arası ticaret portallarına üye olunması ve elektronik ticaret olanaklarının araştırılması,
  • Yurtdışındaki yerel ortaklarımız vasıtası ile kümeye ve kümede yer alan firmalara ülke spesifik yurtdışı pazarlama danışmanlığı hizmeti verilmesi.

UR-GE Nedir: 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan firmaların bir araya gelerek oluşturduğu kümelerin rekabet gücünün geliştirilmesi için düzenlenen teşvik sistemidir.

Kimler Başvurabilir: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel  Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri.

Verilen Teşvikler:

İhtiyaç Analizi, Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları: İşbirliği Kuruluşlarınca düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75'i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.

İstihdam Desteği : Projelerde görevlendirilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75'i desteklenir.

Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları: İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 10 (on) adet yurt dışı pazarlama programı (ortak Pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) program başına 150.000 ABD Dolarına kadar, en fazla 10 adet alım heyeti programı için ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75'i karşılanır:

a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri, b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,  c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri: Tercümanlık gideri, Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, Halkla ilişkiler hizmeti gideri.

 Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı: Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/ programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/programlarına katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.  Proje bitimine müteakip, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır. 

Ekonomi Bakanlığı UR-GE mevzuatı için tıklayınız.

UR-GE  teşvikleri ve firmamızca verilen hizmetlere dair detaylı bilgi için shedu@sheduconsulting.com